Prohlášení o používání cookies

Kdo jsme

Naše webová stránka je: http://www.sanitkykerner.cz.

Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o funkce typu nákupní košík, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

Proč se mi zobrazuje obtěžující lišta s informací o cookies?

Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011 Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies. Praktickým výsledkem je to, že od roku 2015 velké množství webů obtěžuje uživatele s informačním pruhem o cookies, kterého se uživatel obvykle zbaví pouze tak, že klikne na tlačítko potvrzující souhlas.

Jaké cookie používáme?

Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Systém nikdy neukládá do cookies žádné identikační údaje, pouze číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Jsou to tedy tzv. „hodné cookies“, bez kterých by žádný eshop, nákupní košík či objednávkový systém nemohl fungovat.

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické, inzertní a remarketingové/retargetingové služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné služby.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s používáním cookies. Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být z technických důvodů bohužel funkční.