Služby

Nabízíme vám tyto služby:

Přepravujeme mobilní i imobilní pacienty.

Smluvní přeprava pacientů

Máme uzavřeny smlouvy o poskytování služeb se všemi pojišťovnami a přepravu pacientů zajišťujeme na základě příkazu ke zdravotnímu transportu (tzv. lístek na sanitku, tiskopis VZP-34, viz obrázek níže). Tento příkaz ke zdravotnímu transportu vystavuje ošetřující lékař.

Tiskopis VZP-34

Pokud má již pacient vystaven příkaz k transportu, stačí nás kontaktovat na dispečink a zde si pak můžete objednat odvoz do zdravotnického zařízení nebo ze zdravotnického zařízení domů.

Pacient má právo zvolit si dopravní zdravotní službu, kterou chce být přepraven.

Přeprava samoplátců

Pokud nemáte příkaz ke zdravotnímu transportu, můžete si naše služby objednat jako samoplátce – tedy na své náklady.
Ceny určujeme individuálně, záleží na vzdálenosti a na stavu pacienta (jeden řidič, nebo dvojposádka aj).

Zajištění kulturních a sportovních akcí

Po dohodě přistavíme sanitní vůz na sportovní nebo kulturní akce.